Voor provincie, gemeente en aannemer

VCA-gecertificeerd en breed inzetbaar

Aannemerij en bomenrooierij P. Veenstra is VCA-gecertificeerd en heeft veel ervaring met het rooien en snoeien van bomenrijen, boswallen en grote bospercelen. De laatste jaren legt het bedrijf zich ook steeds meer toe op grondwerk en het uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden als het opschonen en uitgraven van poelen, aanleggen van zandpaden, het afplaggen van heidegebieden en het verwijderen van jong hout, jonge struiken en bramen.

Oog voor veiligheid en milieu

Aannemerij en bomenrooierij P. Veenstra werkt regelmatig voor gemeente, provincie en natuurorganisaties. Deze opdrachten zijn heel divers en worden vakkundig uitgevoerd; van het rooien of snoeien van een enkele boom tot het verwijderen van bomenrijen of bospercelen ten behoeve van de aanleg van nieuwe wegen of het ontwikkelen van woningbouwprojecten. P. Veenstra werkt volgens de gestelde richtlijnen voor milieu en veiligheid.