Bomen snoeien

Onderhoud voorkomt gevaar en overlast

Naast het rooien heeft aannemerij en bomenrooierij P. Veenstra ervaring met het snoeien en onderhouden van bomen. Met regulier onderhoud wordt voorkomen dat de bomen overlast geven of een gevaar vormen voor bewoners of deelnemers in het verkeer. Ook kunnen de bomen schade veroorzaken aan gebouwen. Het groenafval verwerken we en voeren we af of kunnen we ter plekke versnipperen.