Cultuurtechnische werkzaamheden

Aanleg, inrichting en onderhoud natuurgebieden

Naast rooi- en snoeiwerkzaamheden verricht aannemerij en bomenrooierij P. Veenstra steeds meer natuur- en cultuurtechnische werkzaamheden. We beschikken over machines die goed inzetbaar zijn voor de aanleg, inrichting en onderhoud van heide- en natuurgebieden. Naast het opschonen en uitgraven van poelen heeft P. Veenstra ervaring met de aanleg van zandpaden, het afplaggen van heidegebieden en het kappen en snoeien van bomen, boswallen, struiken en bossen.

Wilt u meer weten of wilt u graag een offerte? Neem dan contact met ons op.